Siirry sisältöön

Potkua polkuihin – kohti joustavampia oppimis- ja osaamisväyliä

Toteutusaika

1.1.2015 – 31.12.2015

Hankkeen yhteistyöverkoston muodostavat Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä (VSKKY) ja Hyria Oy. Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) toimii verkoston koordinaattorina.

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän opetus- ja tukihenkilöstö, ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä hankeverkoston yritykset ja yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa vastataan erityisesti painopisteisiin yhteisten tutkinnon osien toimeenpano sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja luoda malleja opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseen integroiden yhteisiä opintoja ammatillisiin opintoihin myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Suunnitellaan erilaisia toteuttamismalleja joilla voidaan taata mahdollisimman laaja yhteisten opintojen yksilöllinen valinnaisuus, jotta opiskelijalle mahdollistuu yksilöllinen, joustava ja valmistumista nopeuttava opintopolku. Tavoitteena on myös opettajien osaamisen kehittäminen ja yhteistyön sekä vuoropuhelun lisääminen kaikkien opiskelijan opintojen suunnitteluun ja ohjaamiseen osallistuvien kesken.

Tavoiteltavat tulokset

Hankkeessa tullaan määrittelemään yhteisten aineiden integroituminen ammatillisiin tutkinnon osiin. Hankkeessa tuotetaan uudentyyppisiä tarjotinmalleja, josta opiskelija voi valita haluamiansa opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Tuloksena syntyy myös laajempaa osaamista uusien yksilöllisten opintopolkujen dokumentointiin liittyvien järjestelmien ja kanavien käyttöön.

Hankkeen aikana otetaan käyttöön opetuksen toteuttamissuunnitelmat, jotka toimivat opettajien työvälineenä yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa huomioiden opetuksen integrointi, yhteisopettajuus- ja ohjaus ym. pedagogiset ratkaisut, jotka tukevat opiskelijoiden yksilöllistä oppimista ja osaamista. Hankkeessa kokeillaan erilaisia opetuksen resursointimalleja ja vakiinnutetaan hyvät käytännöt. Tavoitteena on myös kokeilla opettajien osaamiseen liittyviä kartoituksia ja tuottaa osaamisen kehittämisen suunnitelmia huomioiden tulevaisuuden osaamisen tarpeet opiskelijoiden joustavien opintopolkujen ohjaamisessa ja työelämän tuntemuksessa.

Yhteyshenkilö

Saara-Leena Kytömäki, saara-leena.kytomaki(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka