Siirry sisältöön

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

Toteutusaika

1.1.2016 – 31.12.2017

Kohderyhmä

Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät ja yritysyhteistyökumppanit. Ammatillisten opintojen opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena luoda valtakunnallinen, digitaalinen, pedagogisesti käsikirjoitettu, ammatillisesti monialainen ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukeva koulutustarjotin, joka on avoinna 24/7. Hanketta koordinoi Helmi liiketalousopisto, yhteistyökumppanina on 18 koulutuksenjärjestäjää ja yritysyhteistyökumppaneita. Hankkeessa on hakuvaiheessa luotu koulutustarjottimen toteutukseen malli ja valittu toimijoille eri roolit:

SELECTION: Tutkinnon osan tai muun oppimateriaalin sisällöntuotanto pedagogisen käsikirjoituksen mukaisesti, yhteistyössä yritysten kanssa. Mallissa sisällön tuottaja voi olla oppilaitos, opettaja, opiskelija ja yritys.

PEDA: Pedagogisen toimintamallin rakentaminen ja toiminta- ja ansaintalogiikan suunnittelu yhteistyössä. Toteutuessaan nämä hankkeen tavoitteet mahdollistavat niin työpaikalla kuin muualla tapahtuvan oppimisen tukemisen 24/7, jolloin opiskelijalle ja yrityksille on tarjolla “aina” hankkeen pedagogiseen malliin perustuen tutkinnon osaan liittyvää materiaalia ja ohjausta.

Tavoiteltavat tulokset

Tavoiteltavana tuloksena syntyy digitaalinen koulutustarjotin, joka koostuu ammatillisten tutkinnon osista (vähintään 15 tutkinnon osaa) ja muista pienemmistä opintokokonaisuuksista (mm. työpaikkaohjaajien digitaalinen koulutuspaketti). Sen tarkoituksena on tarjota myös yhteistyöyritysten koulutusta ammattiin opiskeleville. Koulutuskokonaisuuksille luodaan yhdenmukainen pedagoginen toimintamalli, joka pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen. Lisäksi luodaan toimintamalli, miten koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja yritykset tuottavat koulutustarjottimen oppimateriaalin ja ansaintalogiikan toiminta – mitä koulutuksen järjestäjä, opettaja, yritys, opiskelija saa vastikkeeksi.

Hankkeen jälkeen tälle koulutustarjottimelle voi tarjota opintoja kuka tahansa ammatillisen koulutuksen järjestäjä tai yritys, hankkeen aikana sovittavien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jatkohankeajatus on toteuttaa samankaltainen malli ammatillisen koulutuksen vientiin.

Yhteyshenkilö

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionavustus

Voimassa 31.12.2023 saakka