Siirry sisältöön
Rahoittajana Opetushallitus.

TASE – Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

Aikataulu

1.5.2019 – 31.6.2020

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

TASE on vuonna 2019 toteutettava laaja verkostohanke, jossa tavoitellaan opiskelukustannusten alentamista sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa.

  1. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on oppikirjasta riippumattoman kurssin/kurssien suunnittelumallin luominen ja ko. kurssien vakiinnuttaminen merkittäväksi osaksi lukio-opetuksen käytännön toteutusta jatkossa.
  2. E-oppikirjojen käytön kustannuksien selvitystyö ja muiden avoimien digitaalisten materiaalien, oppikirjojen ja ympäristöjen käyttöönotto opetuksen oppikirjojen korvaajana ja opetuksen tukena.
  3. Opiskelijalähtöisen lainaamotoiminnan kehittäminen sosiaalisen median alustoja hyödyntämällä.
  4. Osallistuminen yhteishankkeen toimintaan ja tavoitteisiin.

Toiminta

  1. Koostetaan digitaalisia oppimateriaaleja ja oppimateriaalipankkia sekä olemassa olevasta, että hankkeessa tuotettavasta uudesta materiaalista
  2. Selvitetään opintojen kannalta välttämättömät kustannukset ja kokeillaan sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, kerätään kokeilun vaikutukset oppimistuloksiin ja tuetaan opettajia uusien pedagogisten prosessien käyttöönotossa.
  3. Sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa oppikirjojen vaihtoa ja myymistä tuetaan ja kehitetään aktiivisesti opettajatyönä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.
  4. Luodaan yhteishankkeessa seurantajärjestelmä opiskelijakohtaisten kustannussäästöjen todentamiseksi sekä kehitetään ja kokeillaan yhteishankinnan ja yhteiskäytön prosesseja.

Tulos

Tuloksena ovat pedagogisesti tavoitteet täyttävät opiskelijoille oppimateriaalikustannuksiltaan edullisemmat lukiokurssit. Hankkeen vaikutuksesta myös muiden lukiokurssien oppikirjaton suorittaminen mahdollistuu asteittain. Toimenpiteiden kustannusvaikutukset arvioidaan päättyessä, ja seurantaa jatketaan myös hankeajan jälkeen.

Päätoteuttaja

Turun kaupunki

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Simo Sinervo, simo.sinervo(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 30.6.2026 saakka