OPH rahoittaa logo.

TASSU

Aikataulu

1.1.2021 – 30.6.2022

Hankkeen kuvaus

TASSU on verkostohanke, jossa hankeverkoston tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Kehittäminen tapahtuu moniammatillisesti koulutuksen järjestäjien, TE-toimijoiden, Ohjaamoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hanke osallistuu myös alueelliseen ja kansalliseen ohjaustyön kehittämiseen toimintamalleja yhtenäistämällä. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.

Tavoitteet

Opintojen nivelvaiheissa huomioidaan siirtymät peruskoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta ammattikorkeaan ja työelämään. Siirtymissä painotetaan hakeutumisen, jatko-ohjauksen ja uraohjauksen kehittämistä, erityisen tuen tarpeen huomioimista sekä oman osaamisen sanoittamista ja tunnistamista.

Opintojen aikaisessa ohjauksessa kehitetään HOKS-prosessia, opinto-ohjausta ja lisätään ohjaajien osaamista ja tieto-taitoa sekä kehitetään ohjauksen digitaalisia välineitä ja palveluja.

Hanke osallistuu myös jatko-ohjauksen valtakunnallisten toimintamallien ja prosessien kehittämiseen osallistumalla ohjaustietoisuuden taitojen määrittelyyn ja opetushenkilöstön ohjausosaamisen mallin kehittämiseen.

Hanke kuuluu Oikeus osata -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1. Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Kokonaisuus kuuluu valtakunnalliseen koordinaatiohanke VALOon – valtakunnallista laatua ohjaukseen, joka kokoaa ja jakaa hankeverkoston hankkeiden kokemuksia, tuloksi, tuotoksia ja hyviä käytäntöjä.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

 • Hämeen ammatti-instituutti
 • Kiipulasäätiö sr
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Valkeakosken koulutuskuntayhtymä
 • Axxell Utbildning Ab
 • Optima samkommun
 • Svenska Framtidsskolan I Helsingforsregionen Ab/Prakticum
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten

Lisätietoja

Sanna Nylund, sanna.nylund(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa 30.6.2028