OPH rahoittaa logo.

Turva

Aikataulu

1.1.2021-30.9.2022

Hankkeen kuvaus

Turvallisuustyöllä ja -johtamisella on oppilaitoksissa merkittävä rooli. Nämä toimivat välineinä muutosten keskellä hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymiselle. Hankeverkosto on määritellyt turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin omien kontekstiensa lähtökohdista. Hankkeen avulla toimijat pääsevät tarkastelemaan tiiviimmässä yhteistyössä näiden luotujen turvallisuuskulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ja kehittämään yhdessä alueellisesti palvelevia toimintamalleja. Yhtenäisen turvallisuuskulttuurin haasteena on organisaatioiden alueellinen laajuus ja hajanaisuus sekä toimintojen monimuotoisuus.

Lainsäädännöllisesti hankkeessa tukeudutaan perustuslakiin, turvallisuusselvityslakiin, työturvallisuuslakiin sekä yleissivistävän koulutuksen säädäntöön. Kehittämistyössä hyödynnetään olemassa olevia turvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyviä oppaita.

Tavoitteet

 • Turvallisuuteen vaikuttavien ilmiöiden tunnistaminen ja niihin varautuminen.
 • Turvallisuusosaamisen lisääminen, kriisiviestinnän toimintamallien parantaminen ja yhtenäisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen.
 • Kiusaamisen puuttumisen mallin kehittäminen osaksi Ammattiosaajan työkykypassia.

Keskeiset tulostavoitteet

 • Yhteinen, yleistettävästi käyttöön otettava valmiussuunnitelma sekä oppilaitoskohtiaset päivitetyt ohjeet.
 • Koulutuksia valmiussuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.
 • Turvallisuuskoulutuksien järjestäminen.
 • Pedagoginen toimintamalli rasismin ja syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi.
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen.
 • Kriisiviestinnän toimintamalli ja toimintakortit.
 • Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli.

Hanke kuuluu Oikeus osata -kehittämisohjelmaan – hakuryhmään 2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Hanketoiminnassa keskitytään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseen, Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentamiseen, yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

 • TAKK
 • Tredu
 • Vaao

Lisätietoja

Iris Sundelin, iris.sundelin(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Päättynyt

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 30.6.2028