Siirry sisältöön

TurvaPeda 2

Toteutusaika

2.6.2014 – 31.12.2015

Yhteistyöverkosto

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän (nyk. SASKY koulutuskuntayhtymä) opetushenkilöstö, ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä hankeverkoston yritykset ja yhteistyökumppanit.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työturvallisuuden edistäminen kaikissa työ- ja oppimisympäristöissä osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa. Kehittämistoimintaa suunnataan sellaisille koulutusaloille, joilla turvallisuuden kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle tai joilla se kumpuaa työelämän muuttuneista tarpeista.

Tavoitteena on vaikuttaa ammattiin opiskelevien nuorten turvallisuusasenteisiin ja pystyvyyskäsityksiin Vaikuta työturvallisuuteen! – ryhmämenetelmää hyväksi käyttäen. Hankkeen tavoitteena on myös hyödyntää aiemmissa turvallisuushankkeissa luotuja hyviä käytänteitä. Näistä esimerkkeinä: sisäisen turvallisuusauditoinnin / turvallisuuskävelyn konsepti, turvallisuuden portaat opettajalle, opiskelijalle, ja työpaikkaohjaajalle.

Tavoitteena on myös turvallisuusteemapäivien ja niiden toteuttamismallien suunnittelu osaksi turvallisuuden vuosikelloa. Hankkeessa luodaan koulutusalakohtaisia hyviä työturvallisuuskäytänteitä joita voidaan levittää oman kuntayhtymän käyttöön sekä koko verkostolle. Alakohtaisia kehittämistoimia suunnataan matkailu- ravitsemis- ja talousalalle, sosiaali- ja terveysaloille sekä kaupan- ja hallinnon aloille.

Tavoiteltavat tulokset

Keskeisenä tuloksena on opiskelijoiden ja opettajien työturvallisuusasenteiden kehittyminen. Opettajia koulutetaan Vaikuta työturvallisuuteen! – ryhmämenetelmän käyttöön. Menetelmä otetaan käyttöön ja levitetään eri koulutusaloille.

Yhtenä tuloksena on myös työturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden ja menetelmien näkyvyys uusissa opetussuunnitelmissa. Hankkeessa laaditaan kuntayhtymätasoinen työturvallisuuden vuosikello sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia työturvallisuuteen liittyviä teemapäiviä. Hankkeen aikana toteutetaan turvallisuuskävelyitä. Läheltä- piti tilanteiden ilmoitusmenettely tullaan yhtenäistämään ja opiskelijat, opettajat sekä työpaikkaohjaajat ohjeistetaan ja aktivoidaan ilmoitusten tekemiseen.

Yhteyshenkilö

Saara-Leena Kytömäki, saara-leena.kytomaki(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka