Siirry sisältöön

Työpaikkaohjaajien koulutus 2014 – 2015

Kohderyhmä

Alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien koulutus.

Tavoite

Työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista kehitetään siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus huomioi erityisesti nuoren opiskelijan ohjaustarpeet.

Teemat

Koulutusohjelman kehittämisen painopisteenä on erityisesti pienyrittäjät ja sellaiset yrittäjät, joiden on vaikea irrottautua töistä työpaikkaohjaajakoulutukseen. Sisällöllisen kehittämisen painopisteenä on nuorten ohjaus. He tarvitsevat todennäköisesti vielä enemmän ohjausta ja
tukea kuin muut. Ohjauksen tulee olla aktiivista ja reagointi ajallisesti nopeaa.

Pyrimme lisäämään myös monipuolisten, ajasta ja paikasta riippumattomien sähköisten välineiden hyödyntämistä ohjauksessa, kuten Skype, Connect-pro, Facebook –ryhmät ja Livecall sekä liikkuvan kuvamateriaalin käyttö. Näin voimme tukea helposti ja tiiviisti nuorta oppijaa.

Toteuttamisaikataulu

I – IV kuukaudet: työpaikkaohjaajan koulutusohjelman päivitys ja uudistus myös verkkoon soveltuvaksi.
Kehittämisen kohteena:

I – XII kuukaudet: toimiala- ja yrityskohtaiset kehittämis- ja koulutustilaisuudet.

V- XIV kuukaudet: ohjelman muutokset korjataan kehittämisehdotusten mukaisiksi.

XIV- XXII kuukaudet: työpaikkaohjaajakoulutus-portaalin avaus käyttöön.

X – XXII kuukaudet: henkilöstön ja yrityselämäedustajien ohjaus – ja neuvonta uuteen koulutusohjelmaan sekä tiedonsiirto- ja viestintävälineiden käyttöön.

XX- XXII kuukaudet: hankkeen toimintatapojen arviointi kolmikantaisesti sekä ohjattavien kokemukset ja kehittämisehdotukset käyttäjäanalyysillä.
Koulutusohjelma ja toteutustapa hankkeen kohderyhmälle kuvataan ja mallinnetaan.

Hankkeen ohjausryhmä

Yhteyshenkilöt

Aikuiskoulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, susanna.pirttinen(at)sasky.fi
Projektipäällikkö/kouluttaja Sari Yliviikari, sari.yliviikari(at)sasky.fi

Rahoitus ja rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka