Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Toteutusaika

10.2.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 850.000 euroa valtionavustusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutusmallien kehittämiseen 10.2.2014 – 31.12.2015.

Sasky hallinnoi hanketta, jossa on mukana 16 muuta koulutuksen järjestäjää. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yksilöllinen opintopolku työelämään, opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla sekä opintososiaalisten etuuksien piirissä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat ja heidän huoltajat, ammatinopettajat, Suomen Yrittäjät ja paikalliset yrittäjäjärjestöt sekä elinkeinoelämä.

Toimijoina on valtakunnallisesti 17 koulutusta järjestävää organisaatiota:

 • Edupoli Oy
 • Faktia Koulutus Oy
 • Hyria Koulutus Oy
 • Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappi
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sasky
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Stadin ammattiopisto
 • Turun aikuiskoulutuskeskus
 • Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus
 • Vaasan ammattiopisto
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Yrkesakademin i Österbotten

Tavoitteet

 • Edistää alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 • Kehittää ja jalkauttaa työn ja koulutuksen joustavia toteutusmalleja, erityisesti oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmää.
 • Kehittää työssäoppimisen suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä työelämän kanssa ja tukea työpaikkoja tavoitteellisen ammattitaidon oppimisessa.
 • Kehittää työssäoppimisen laadunhallintaa.

Yhteyshenkilö

Anne-Mari Alakoski, anne-mari.alakoski(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka