Siirry sisältöön

Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Toteutusaika

10.2.2014 – 31.12.2015

Hankkeen kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 850.000 euroa valtionavustusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutusmallien kehittämiseen 10.2.2014 – 31.12.2015.

Sasky hallinnoi hanketta, jossa on mukana 16 muuta koulutuksen järjestäjää. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yksilöllinen opintopolku työelämään, opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla sekä opintososiaalisten etuuksien piirissä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat ja heidän huoltajat, ammatinopettajat, Suomen Yrittäjät ja paikalliset yrittäjäjärjestöt sekä elinkeinoelämä.

Toimijoina on valtakunnallisesti 17 koulutusta järjestävää organisaatiota:

Tavoitteet

Yhteyshenkilö

Anne-Mari Alakoski, anne-mari.alakoski(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka