Rahoittajien logot: Vipuvoimaa EU:lta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Eu.

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY   

Aikataulu

1.9.2020 – 31.8.2023

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyviä palveluita sekä prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstö ja opiskelijat, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet sekä tuottavat että saavat lisäarvoa hankkeesta sen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.

Toiminta

 • Hankkeessa luodaan yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ammatillisen koulutuksen kanssa sekä toteutetaan ajankohtaisilla aiheilla teemoitettuja yrityksiä kiinnostavia tapahtumia. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen neuvontapalveluiden sisältöihin ja muotoihin.
 • Hankkeessa kehitetään työelämän rajapinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijan näkökulmista.  Työelämäpalveluiden vertaisarviointia toteutetaan uudella tavalla, jonka tavoitteena on havaita paremmin palveluprosessin kehittämiskohteet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen nivelvaiheisiin opiskelijan siirtyessä työelämään. Olemassa olevia työelämätietoutta kehittäviä kokonaisuuksia sekä digitaalisen ohjauksen ja valmennusprosessin ohjelmistoja pilotoidaan hankkeen aikana.
 • Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat huomioidaan kaikissa hankkeen tavoitteissa: erityisoppilaitosten yhteisenä toimenpiteenä on tuottaa menetelmäaineistoa niin työyhteisöjen edustajille kuin eri ammatillisten oppilaitoksien henkilöstölle oppimisen ohjauksesta ja työllistymisen valmistelusta ja tukemisesta. Toiminnan jatkuvuus ja verkostojen kehittäminen varmistetaan hankeaikana sekä sovitaan vastuut ja periaatteet suunnitelman toteutumiseksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena tavoitellaan aktiivisen yritysverkoston kasvua ja tätä kautta enemmän työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Yritykset saavat ajankohtaista tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta hankkeessa tuotettujen materiaalien sekä palveluiden avulla.  Vertaisarviointiin kehitetään uudistettu toteutuksen malli sekä mallin arviointi. Hankkeen myötä työelämän palveluprosessi kehittyy yhdenmukaisemmaksi eri toimijoiden näkökulmasta. Hankeaikana ja sen jälkeen alueella toimii Pirkanmaan osaamisen kehittämisen verkosto.   

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
 • Ahlmanin koulun Säätiö sr
 • Varalan Urheiluopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Ammattiopisto Luovi
 • Aitoon Emäntäkoulu
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (sisarhanke)
 • Tampereen kauppakamari
 • Pirkanmaan Yrittäjät

Lisätietoja

Riika Kankaanpää
riika.kankaanpaa(at)sasky.fi

http://www.tyoelamanrajapinta.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Voimassa 31.8.2031 saakka (materiaalien säilytysvastuu)