Siirry sisältöön
Rahoittajien logot: Vipuvoimaa EU:lta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Eu.

Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY   

Aikataulu

1.9.2020 – 31.8.2023

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön liittyviä palveluita sekä prosesseja ekosysteemiajattelulla. Kehittämistoiminnan osapuolina toimivat ammatillisten oppilaitoksien ja erityisoppilaitoksien henkilöstö ja opiskelijat, yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä- ja yhteisöjä sekä muita osaamisen kehittämisen kumppanuuksiin liittyviä toimijoita. Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet sekä tuottavat että saavat lisäarvoa hankkeesta sen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta.

Toiminta

Tulokset

Hankkeen tuloksena tavoitellaan aktiivisen yritysverkoston kasvua ja tätä kautta enemmän työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia opiskelijalle. Yritykset saavat ajankohtaista tietoa uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta hankkeessa tuotettujen materiaalien sekä palveluiden avulla.  Vertaisarviointiin kehitetään uudistettu toteutuksen malli sekä mallin arviointi. Hankkeen myötä työelämän palveluprosessi kehittyy yhdenmukaisemmaksi eri toimijoiden näkökulmasta. Hankeaikana ja sen jälkeen alueella toimii Pirkanmaan osaamisen kehittämisen verkosto.   

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Riika Kankaanpää
riika.kankaanpaa(at)sasky.fi

http://www.tyoelamanrajapinta.fi(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Voimassa 31.8.2031 saakka (materiaalien säilytysvastuu)