Siirry sisältöön

VETO – vetovoimahuolialojen imagon, markkinoinnin ja alaan sitouttamisen kehittäminen

Toteuttamisaika

8.6.2015 – 31.12.2016

Kohderyhmä

Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat ammattialat, joissa huoli koulutuksen vetovoimaisuudesta sekä opintoihin sitoutumisesta on suuri, nämä alat ovat kone- ja metalliala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Tavoitteet

1. Vetovoimahuolialojen imagon kohottaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen

Tavoitteena on vetovoimahuolen alojen positiivisen imagon kohottaminen ja opiskelijoiden hakeutumisen kasvattaminen edellä mainituille aloille. Suunnitellusti toteutetaan alojen vetovoimatekijöiden ja vahvuuksien korostamista viestinnässä ja markkinoinnissa. Kehitetään alojen ammatinopettajien osallisuutta markkinoinnin toteuttamisessa etenkin yläkouluissa. Yläkoululaisille toteutetuissa vierailuissa hyödynnetään myös omia opiskelijoita, joiden mielipiteillä on suuri merkitys yläkoululaisten omien mielikuvien muodostumisessa. 

2. Tehostettu ja täsmä opinto-ohjaus, verkostoyhteistyön tiivistäminen

Tehostetun opinto-ohjauksen avulla opiskelijoita sitoutetaan ja motivoidaan opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Erityisesti keskitytään tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen, jotka ovat integroitu perusopetuksen ryhmiin. Hankkeen tavoitteina on monipuolisen verkostoyhteistyön tiivistäminen, yhteistyötä tiivistetään alueen peruskoulujen, lukioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmistä mukana ovat esimerkiksi työelämä, alueen sosiaalitoimet, etsivä nuorisotyö, terveydenhuolto ja poliisi.

3. Tutoropettajamallin syventäminen

Tutoropettaja on konkreettisesti opettajien tukena erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen suunnittelussa, jotta opettajat pystyisivät mahdollisimman pitkälle mahdollistamaan kaikkien opiskelijoiden oppimisen. Opettajien yhteistyö edistää tuen tarpeen havaitsemisessa, ja tuen kohdentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tutoropettaja voi olla näissä kaikissa vaiheissa mukana. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitoksen opiskelijahuollon kanssa.

Positiivisten kokemuksien myötä opettajien asenne moniammatilliseen yhteistyöhön opetuksen suunnittelussa muuttuu ja yhä useampi uskaltaa ottaa apua vastaan. Toimintamallin avulla opettajien yhteistyökyky, kommunikointitaito ja tiimityötaito kehittyy, jolloin jatkossa oppilaitoksessa opettajat aktiivisemmin tekisivät oppimisen mahdollistavaa suunnittelutyötä ja omia hyviä käytänteitä jaettaisiin muiden opettajien kesken

Yhteyshenkilö

Ritva Lahtinen, ritva.lahtinen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2022 saakka