Siirry sisältöön
Vipuvoimaa EUlta, Elykeskus ja ESR logot.

Vikkelästi töihin – malli maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi

Aikataulu

1.11.2021 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus

Hanke vastaa omalta osaltaan koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiin elvytystoimiin Pirkanmaalla edistämällä maahanmuuttajien osallisuutta ja osallistumista työelämään. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.

Tavoitteet

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan seuraavien osatavoitteiden mukaisesti:

1) Syventää olemassa olevaa tietoa huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvästä kiinnostuneisuudesta, osaamisesta ja uratavoitteista.

2) Valmistella huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon työn erityispiirteet huomioiva henkilökohtainen opinto-ohjausmalli ja opintopolku olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntämällä.

3) Tuottaa mentorointimalli ja laatia mentorointiopas maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ja rekrytoinnista vastaavien ja työyhteisön muiden jäsenten sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia.

4) Toteuttaa maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon alan työuran rakentamisen ja hallinnan malli hankkeen toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä vaikutetaan myös siihen, että

1) sosiaali- ja terveydenhuollon työ on vetovoimainen uravaihtoehto maahanmuuttajien keskuudessa ja työvoiman saatavuus alalla paranee,

2) maahanmuuttajien osaaminen ja uratietoisuus ovat lisääntyneet sekä heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan on parantunut,

3) sote-alan työyhteisöjen asenteet ovat kehittyneet myönteisemmiksi maahanmuuttajia kohtaan,

4) uudenlaisten palveluiden kehittämiseen tarvittavat valmiudet ovat yhteiskunnassamme vahvistuneet,

5) maahanmuuttajien työllisyys on kohentunut ja 75 prosentin työllisyysaste on saavutettu Pirkanmaalla.

Päätoteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Yhteistyökumppanit

Hankkeen tila

Käynnissä

Lisätietoja

Taija Ahonen, taija.ahonen(at)sasky.fi

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)