Rahoittajana Opetushallitus.

VIRITY – viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille

Aikataulu

1.8.2019 – 30.4.2020

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

  • Perusopetuksen oppilaat (yläkouluikäiset, hakuikää lähestyvät), toisen asteen opiskelijat sekä muut nuoret
  • Yritykset ja työnantajat, jotka tarvitsevat ammatillisista oppilaitoksista valmistuvia työntekijöitä
  • Ammatillisen koulutuksen opettajat (ammattiopettajat ja viestinnän opettajat), yläkoulujen opettajat ja opinto-ohjaajat
  • Yläkouluikäisten oppilaiden vanhemmat ja muut tahot, jotka vaikuttavat nuorten valintoihin

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on ammatillisen koulutuksen imagon parantaminen sekä tietämyksen lisääminen ammatillisesta koulutuksesta nuorten ja yritysten näkökulmasta katsottuna. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti aloille, joilla on työvoimapulaa.

Toiminta

Hankkeen aikana kehitetään oppilaitoksissa kokemusasiantuntija (viestintälähettiläs) -toimintaa, jossa kokemusasiantuntijoina toimivat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja näin huomioidaan viestinnässä paremmin mm. nuorten esiin tuomat ideat ja heidän käyttämänsä viestintäkanavat.

Hankeen aikana etsitään ja koulutetaan myös alueellista työnantajista halukkaista ammatillisen koulutuksen viestintälähettiläitä. Hankeen puitteissa järjestetään toimintaa, jossa em. opiskelijat ja yritysten viestintälähettiläät yhdessä esittelevät ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia ja uratarinoita.

Hankkeen aikana kerätään ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden ja urallaan edenneiden henkilöiden tarinoita valokuvaamalla, haastattelemalla ja videoimalla. Saatua aineistoa hyödynnetään markkinoinnissa ja viestinnässä.

Opiskelijoiden uratarinoita

Yritysten ja koulutusalojen esittelyitä

Tulokset

VIRITY – Viestintää nuorilta nuorille ja työelämältä nuorille on hanke, jossa nuoret otetaan mukaan ammattioppilaitosten viestintään kokemusasiantuntijoina. Toimintamalli opinnollistetaan hankkeen aikana. Samalla kehitetään työpaikkojen vetovoimaisuutta nuorten silmissä viestinnän näkökulmasta, työelämä otetaan mukaan viestintään.

Hankkeen tuloksena syntyy opinnollistettu toimintamalli opiskelijoiden kokemusasiantuntija -toimintaan ja alojen yrityselämän verkosto, joka on mukana ammatillisen koulutuksen myönteisen viestinnän kehitystyössä ja alueellisessa yrityselämän tiedottamisessa.

Päätoteuttaja

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä (POKE)

Yhteistyökumppanit

  • SASKY koulutuskuntayhtymä
  • Optima kuntayhtymä
  • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
  • Järviseudun koulutuskuntayhtymä
  • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Riina Sunila, riina.sunila(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 30.4.2026 saakka