Siirry sisältöön

Yhdessä Parasta Länsi

Aikataulu

1.6.2020-30.4.2022

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet, toiminta ja tulokset tiivistetysti

Tavoite 1

Yhteistyön lisääminen koulutuksen järjestäjien välillä ja kehittämistarpeiden täsmentäminen. Tavoitteena on kartoittaa alueellisesti Parasta -toimintamallien käyttöönoton tilanne ja täsmentää vertaisoppimisen tarpeet.

Toiminta

Alueverkostossa selvitetään koordinaation tuottamalla kyselyllä tilannekuva, miten valtakunnallisiksi tarkoitettuja toimintamalleja on jo alettu soveltaa ja ottaa käyttöön oppilaitoksissa. Verkostotoiminnan organisointi. 

Tulos

Kehittämistyö voidaan käynnistää, kun on tiedossa Parasta -toimintamallien käyttöönoton tilanne ja vertaisoppimisen tarpeet täsmennetty. Käytössä on vertailu loppuarvioinnin tekemiseksi.

Tavoite 2

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen. Vertaisoppimisen lisääminen koulutuksen järjestäjien välillä. Kaikki verkoston osatoteuttajat käynnistävät ja kehittävät Parasta -hankkeissa mallinnettua vertaisvalmentajatoimintaa- käynnistäen tai olemassa olevaa jatkaen. 

Toiminta

Vertaisvalmentajatoiminnan ja -valmentajaverkoston rakentaminen:

Vertaisvalmentajat osallistuvat Länsi-Suomen / valtakunnallisessa verkostossa yhdenmukaiseen perehdytykseen rooliin ja tehtäviin sekä Parasta -kehittämisessä syntyneisiin toimintamalleihin. Vertaisvalmentajat perehtyvät keskeisiin Parasta -kehittämisessä syntyneisiin materiaaleihin ja niiden soveltamiseen.

Tulos

Vertaisoppiminen ja yhteistyö vahvistuu oppilaitoksen sisällä ja koulutuksen järjestäjien välillä. Koulutuksen järjestäjien välille muodostuu pysyvä vertaisoppimisen rakenne sekä alueellinen ja paikallinen vertaisvalmentajaverkosto.

Vertaisvalmentajien avulla kaikkien osaaminen kasvaa, yhdenmukaistuu ja pysyy ajan tasalla. Tuloksena on parempi kokonaislaatu ja yhdenmukaiset toimintatavat työelämässä oppimisen ja henkilökohtaistamisen prosessissa.

Tavoite 3

Laadukas henkilökohtaistaminen työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen.

Toiminta

Tulos

Työelämässä oppimisen palveluprosessi ohjaa henkilöstöä henkilökohtaistamisessa, yksilöllisten opintopolkujen toteutumisessa sekä yhteistyössä työelämän kanssa.

Päätoteuttaja

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto / Tredu

Yhteistyökumppanit

Länsi-Suomen alueverkosto (25 osatoteuttajaa). Alueverkosto toimii osana valtakunnallista Yhdessä Parasta -hanketta, jota koordinoi myös Tampereen seudun ammattiopisto / Tredu.

Lisätietoja

Mari Järvenpää, mari.jarvenpaa(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 30.4.2028