Siirry sisältöön

Laitoshuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | Toimitilahuollon osaamisala

Бассейн в Колледже домоводства и сферы социальных услуг Каркку
Oppilaitos:
Sasky Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus, Sasky Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulutustyyppi:
Ammattitutkinto
Teemat:
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Tulisiko sinusta laitoshuoltaja?

Haluatko opiskella puhtausalan ammattilaiseksi tai vahvistaa osaamistasi puhtaus– ja kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä laitos– tai toimitilahuoltajana?

Laitoshuoltajan työpaikkoja voivat olla esim. sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, päiväkodit ja koulut. Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia kohteen puhtaanapidon lisäksi usein myös ruoka- ja vuodehuollosta tai huoltohuonetehtävistä.

Seuraava aloitus: sovitusti haastattelun perusteella.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Toimitilahuoltaja tai Laitoshuoltaja

  Paikkakunta
  Sastamala
  Hakuaika
  01.01.2023 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Haluatko vahvistaa osaamistasi puhtaus- ja kiinteistönhuoltoalan monipuolisissa tehtävissä?
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

  Toimitilahuoltaja työskentelee laitosten ja yritysten puhdistuspalvelutehtävissä. Työympäristöinä ovat erilaiset toimitilat sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöt. Työtehtäviin kuuluu pitää tilat puhtaana ja turvallisena sekä huolehtia kiinteistön kunnosta.

  Laitoshuoltajan työympäristöjä ovat esim. sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, päiväkodit ja koulut. Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia kohteen puhtaanapidon lisäksi myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

  Kustannukset
  Koulutusmaksu 250 € omaehtoisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa maksua ei peritä. Kustannuksia syntyy lisäksi mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

  Paikkakunta
  Tampere
  Hakuaika
  22.12.2023 — 22.12.2024
  Koulutus alkaa
  1.1.2024
  Lisätietoa

  Osaamisalat ja tutkintonimikkeet
  • Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja (AT)
  • Toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja
  • Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (AT)

  Kesto
  Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

  Tutkinnon sisältö
  Koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat, 2 pakollista ja 3 valinnaista tutkinnon osaa.

  Pakolliset tutkinnon osat (60 osp)

  Laitoshuoltajan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  Laitoshygieniapalvelut

  Toimitilahuoltajan (AT) pakolliset6 ammatilliset tutkinnon osat:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  Ylläpitosiivous

  Kodinhuoltajan (AT) ammatilliset pakolliset tutkinnon osat:
  Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiintoestöpalvelujen tuottaminen
  Kotisiivouspalvelut  Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (90 osp)esim.
  Avustaminen ja huolenpito
  Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
  Erityiskohteiden siivouspalvelut
  Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
  Laitoshuoltopalvelut
  Kodin ruokapalvelut
  Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
  Työhön opastaminen

  Haku
  Jatkuvan haun kautta

  Kustannukset
  Opiskelu oppisopimuksella ilmainen. Omaehtoisen koulutuksen kustannukset 250€.
  Muuta huomioitavaa
  Seuraava aloitus: sovitusti haastattelun perusteella.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, monimuoto-/verkkototeutus, toimitilahuoltaja tai laitoshuoltaja

  Paikkakunta
  Sastamala
  Hakuaika
  18.03.2024 — 14.08.2024
  Koulutus alkaa
  4.9.2024
  Lisätietoa

  Haluatko opiskella puhtausalan ammattilaiseksi tai vahvistaa osaamistasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä laitos- tai toimitilahuoltajana?

  Toimitilahuoltaja työskentelee laitosten ja yritysten puhdistuspalvelutehtävissä pitäen tilat puhtaina ja turvallisina. Työpaikkoina voivat olla esim. erilaiset toimitilat, koulut, päiväkodit sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöt.

  Laitoshuoltajan työpaikkoja voivat olla esim. sairaalat, terveyskeskukset, palvelutalot, päiväkodit ja koulut. Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia kohteen puhtaanapidon lisäksi usein myös ruoka- ja vuodehuollosta tai huoltohuonetehtävistä.

  Kustannukset
  Ei opiskelijamaksua
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

  Paikkakunta
  Verkkototeutus – Mänttä-Vilppula
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii henkilökohtaisen avustamisen, kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen, laitoshuollon, teknisen kiinteistönhoidon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.
  Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 30 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.
  Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

  Kustannukset
  Kustannukset opiskelijalle Opiskelumaksu 250 € (alv 0%), oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua.
  Muuta huomioitavaa
  Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kenelle koulutus sopii?

Pääsyvaatimuksena on suoritettu kyseisen alan perustutkinto, riittävä alan työkokemus tai merkittävä alan harrastuneisuus.

Koulutus sopii alasta kiinnostuneille tai täydentävänä koulutuksena alalla jo työskenteleville. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Koulutuksen alussa jokaisen opiskelijan osaaminen kartoitetaan ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon (150 osp) muodostuminen:

Tutkinnon pakollinen osa kaikille: – Asiakaslähtöisen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Laitoshuoltajille – Laitoshygieniapalvelut, 45 osp

Toimitilahuoltajille – Ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp

Lisäksi tutkintoon kuuluu valinnaisia tutkinnon osia 90 osp oman kiinnostuksen mukaan.

Koko tutkinnon arvioitu opiskeluaika on noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kesto ja tarvittava lähiopetuksen määrä tarkentuvat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä.

Verkko- ja monimuotokoulutuksena

Koulutus on mahdollista suorittaa monimuotokoulutuksena verkko-opetuksena sekä työpaikalla. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan alan työtehtävissä koulutus- tai oppisopimuksella.

Verkko-opetus toteutetaan 2x/kk päiväaikaan. Koulutukseen voi sisältyä joidenkin osuuksien lähiopetusta oppilaitoksen tiloissa.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutusmaksu 250 € omaehtoisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa maksua ei peritä. Kustannuksia syntyy lisäksi mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoa antaa Sastamalassa

Lisätietoa antaa Mänttä-Vilppulassa

Lisätietoa antaa Tampereella

Punahiuksinen, laitoshuoltajan asuun pukeutunut henkilö varastossa, jonka hyllyillä on eri värisiä vaatteita.

#saskylaiset – Reetan opiskelijatarina

Siistissä sisätyössä laitoshuoltajana