Siirry sisältöön

Ikaalisten lukio

Ylioppilas

Kuvassa kädet jotka pitelevät ylioppilaslakkia
Oppilaitos:
Sasky Ikaalisten lukio
Koulutustyyppi:
Lukiokoulutus
Teemat:
Lukiokoulutus
Hakutyyppi:
Yhteishaku

Perinteet ja tulevaisuus kohtaavat lukiossa IDEA-kampuksella

Sasky Ikaalisten lukio tarjoaa lukio-opetusta Ikaalisissa Saskyn IDEA-kampuksella uusissa tiloissa. Ikaalisten lukion vahvuuksia ovat henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus. Oppilaitoksessa kaikki tuntevat toisensa ja opiskelijoiden on helppo lähestyä opettajia opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Samalla kampuksella lukion kanssa toimivat Sasky Ikaalisten kauppaoppilaitos ja Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, joiden kanssa lukio tekee yhteistyötä.

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muissa oppilaitoksissa. Lukio-opinnot kestävät yleensä kolme vuotta ja opintojen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Ikaalisten lukion kurssitarjotin on laaja ja lukiodiplomivalikoima monipuolinen. Lukiossa voi opiskella myös arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin valmentavia opintoja sekä teknistä käsityötä. Oppilaitoksessa järjestetään musikaalitoimintaa, johon kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. Urheiluakatemiatoiminta mahdollistaa tavoitteellisen kilpaurheilun ja lukio-opiskelun sujuvan yhdistämisen koulupäivien aikana. Myös kansainvälisyys on vahvasti osa lukion toimintaa.

Kenelle koulutus sopii?

Lukio sopii sinulle, joka haluat mahdollisesti tulevaisuudessa hakeutua jatko-opintoihin tai mietit vielä itsellesi sopivaa alaa. Lukiossa saat laajan yleissivistyksen ja mahdollisuuden oppia uusia asioita. Opinnoissa on hyötyä siitä, että olet myös valmis ottamaan vastuuta opinnoistasi itseohjautuvasti, sillä lukiossa saat enemmän sekä vapautta että vastuuta opintojesi etenemisestä.

Koulutuksen sisältö

Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä, jotka koostuvat sekä kaikille yhteisistä että vapaasti valittavista opinnoista.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa tulla jonkin verran materiaaleista niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Lukio antaa hyvät edellytykset jatkaa opintoja myös ulkomailla.

Arkkitehtuuri

IDEA-kampuksen arkkitehtuuriopintojen tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua arkkitehtuuriin ja alan opintoihin 2. asteella ja korkeakoulutasolla.

Arkkitehtuuriopintojen kautta opiskelija saa valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan opiskelemaan arkkitehtuuria tai rakennustekniikkaa. Kokonaisuuden yksittäiset opintojaksot painottavat eri tavoin arkkitehdin ammatissa tarvittavia taitoja ja voivat siten kehittää valinnaisina opintoina myös muille tekniikan tai suunnittelun aloille hakeutuvien valmiuksia jatko-opintoja tai työelämää varten.

Opintokokonaisuuden laajuus on kuusi opintojaksoa (12 opintopistettä), jotka ovat pakollisia kaikille kokonaisuuden suorittaville. Muut lukion ja ammatillisien koulutuksen opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja myös yksittäisinä valinnaisina opintojaksoina mielenkiintonsa mukaan.

Tavoitteet

 • opiskelija tutustuu arkkitehtuurin perusteisiin
 • opiskelija perehtyy arkkitehdin ammatin vaatimuksiin
 • opiskelija saa valmiuksia hakeutua arkkitehtuurin koulutukseen

Pakolliset kurssit – kaikille kokonaisuuden opiskelijoille

 • johdatus arkkitehtuuriin
 • arkkitehtuurin historia
 • mallinrakentaminen
 • maantiede ja fysiikka arkkitehtuurissa
 • arkkitehtimatematiikka
 • arkkitehtuurin päättötyö
Tekninen käsityö

Ikaalisten lukion teknisen käsityön opintojaksot antavat mahdollisuuksia suorittaa kädentaitojen opintoja myös lukiossa. Teknisen työn opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelijoita suoriutumaan kokonaisesta käsityöprosessista itsenäisen ja omatoimisen työskentelyn kautta.

Kokonainen käsityöprosessi pitää sisällään tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin. Opiskelussa voivat painottua tuotesuunnittelu, koneellinen työstäminen tai perinteinen käsityövälineiden käyttö opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa voit hyödyntää tietokonetta tuotesuunnitteluun, mallintamiseen, tekniseen piirtämiseen, tiedon hakemiseen, töiden dokumentointiin ja esittelyyn.

Kurssimateriaalit kustannetaan opiskelijalle ja koulu on apuna materiaalien hankinnassa. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Sasky Ikaalisten käsi- ja taide-teollisuusoppilaitoksen kanssa.

Opintojen sisältö

 • TN1 Tekninen käsityö ja teknologia 1
 • TN2 Tekninen käsityö ja teknologia 2

Opiskelija toteuttaa itse suunnittelemiaan projektiluonteisia töitä puusta ja metallista. Projektin ei tarvitse aina olla uuden luomista, vaan myös kunnostus- ja entisöintityöt ovat mahdollisia. Työskentely voi tapahtua yksin tai pareittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 • KÄLD3 Teknisen työn lukiodiplomi

Kahden teknisen työn opintojakson jälkeen opiskelija voi suorittaa teknisen työn lukiodiplomin. Diplomi on valtakunnallinen päättökoe, joka koostuu itse suunnittelusta ja valmistetusta käsityötuotteesta sekä koko prosessia kuvaavasta portfoliosta. Opiskelija valitsee diplomityön aiheen vuosittain muuttuvista vaihtoehdoista. Diplomityö arvioidaan asteikolla 1-5, ja opiskelija saa erillisen lukiodiplomitodistuksen.

Kielet ja kansainvälisyys

Kansainvälisyys on vahva osa Sasky Ikaalisten lukion toimintaa. Saskyn kansainvälisyyspolussa voi kansainvälisyysopointoja koota jopa 14 opintopisteen verran. Polkuun liittyviä opintoja ovat esim. kv-tutortoiminta, ryhmä- ja yksilövaihdot sekä digiyhteistyö.

Ikaalisten lukiossa ruotsin opiskelua tuetaan järjestämällä kesäisin ylioppilaskirjoituksiin valmentava abikurssi. Ruotsin kursseihin liittyen on matkustettu Tukholmaan, Maarianhaminaan, Osloon, Kööpenhaminaan ja Reykjavikiin. Saksan opiskelijat ovat käyneet Saksassa ja Itävallassa ja ranskan opiskelijat Ranskassa. Kansainvälisyysopintoihin liittyen on tehty opintomatkoja useisiin eri maihin. Ikaalisten lukiossa voi suorittaa suullisen kielikokeen myös lyhyen oppimäärän kielissä.

 • A1-kieli: englanti
 • B1-kieli: ruotsi
 • B2-kieli: ranska, saksa
 • B3-kielet: ranska, saksa, venäjä

Lue Sakarin ja Pihlan opiskelijatarina

Hyvä lukio omassa kotikaupungissa