Lataa pdf

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä
Hakuaika: 2.1.2023 – 31.12.2023

Tutkinnon kuvaus

Maaseutuyrittäjä työskentelee maatilalla vaihtelevissa tehtävissä. Nykyajan maaseutuyrittäjän tulee osata työskennellä tekniikan parissa ja hallita myös taloudellinen suunnittelu. Maatalousalan muutosten vuoksi maaseutuyrittäjän pitää olla tarvittaessa valmis kehittämään uusia lisäelinkeinoja. Yhteistyö toisten tilojen kanssa ja esimerkiksi koneurakointi ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Maaseutuyrittäjiä työskentelee yrittäjinä omilla maatiloillaan, maataloustarvikekaupoissa, maisemanhoitopalveluissa ja maatalouskoneurakoitsijoina.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä ja hevosia niiden hyvinvointia edistäen sekä palvella asiakkaita. Valintojensa mukaisesti hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten ja hevosten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, konepaveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa järjestää työnsä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää tietotekniikkaa tuotannon suunnitteluun ja seurantaan. Valintojensa mukaan hän toimii maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä.

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
Työskentely maatalousalalla
Maaseutuyrittäminen
Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen (maatilatalouden osaamisala)
Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (maatalousteknologian osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Peltokasvien tuottaminen
Kasvilajikohtainen tuottaminen
Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta
Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
Automaation hyödyntäminen maataloudessa
Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
Eläinlajikohtainen tuotanto ja hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
Luomutuotteiden tuottaminen
Maataloustuotteiden jatkojalostus
Metsien hyödyntäminen
Rakentaminen maatilalla

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa:
Ratsastaminen ja ajaminen

Ammatillisiin tutkinnon osiin voi sisällyttää myös hevosten hoitoon liittyviä opintoja. Opetusmaatilalla toimii hevostalli.

Kenelle

Maatalousalan perustutkinto sopii maatiloilla työskenteleville, tilan jatkoa suunnitteleville, tuotantoeläinten / hevosten parissa työskenteleville tai muuten alasta kiinnostuneille. Mahdollisuus opiskella myös työvoimakoulutuksena.

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea myös ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Olli Sairanen
puh. 044-3440572
olli.sairanen@sasky.fi

Hae koulutukseen