Siirry sisältöön

HYMY-hanke näkyville

Saskyssa on aloittanut HYMY-hanke 19.12.2022 ja hanketta on tarkoitus jatkaa 30.4.2025 asti. Tavoitteena on toki, että hankkeen aikana aikaansaadut asiat jäisivät ja pysyisivät opiskeluympäristöä tukemassa myös sen jälkeen, kun hanke on päättynyt. Kohderyhmänä on erityisesti ammatilliset opiskelijat.

Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus ja päätoteuttaja SAKU ry. Osatoteuttajia on Saskyn sekä SAKU ry:n ohella 14 eri koulutukseen liittyvää opistoa tai yhtymää.

Saskyn toimenpiteinä hankkeessa on oppilaitoskohtaisen osallisuuden tason selvittäminen ja osallisuuteen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen, oppilaskunnan toiminnan kehittäminen sekä osallistumisen opinnollistamisen mahdollisuuksien tutkiminen.

Hanke kouluttaa lisäksi asuntolaohjaajia opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisessa, opiskelussa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Laadukkaan asuntolatoiminnan kartoittaminen ja VEKE-mallin käyttöönotto kuuluu suunnitelmiin, sekä konsultoivan työotteen saaminen osaksi opiskelijahuoltoa. Tarkoituksena on myös järjestää arjenhallintataitoryhmiä.

Hanketyöntekijä Tuomas Waldenille kehittyi kiinnostus hanketyöhön ammatillisena ohjaajana ollessaan. Hän näki opiskelijoiden arkea ja pohti, miten tiettyihin epäkohtiin saataisiin helpotusta. Walden kertoo, että hankkeessa työskenteleminen on paljon pienten, melkein näkymättömien asioiden kanssa työskentelyä. Opiskelijoiden arkeen luodaan käytännöllisiä ratkaisuja asioihin, jotka kuormittavat turhaan tai ovat sellaisia, joissa opiskelijat eivät saa ääntään kuuluville.

Tämä koskee myös henkilökuntaa, esimerkiksi opiskelijahallitusten kokoamisessa on ollut haasteita. Ei ole ollut selkeää ohjeistusta siitä, miten hallitusta kootaan ja on koettu se rankaksi, jopa turhaksi. Ammattioppilaitoslaki takaa, että opiskelijoille on kuitenkin oltava edustus.

Myös opiskelijoille luodaan hämmennystä, kun ei aina tiedetä missä mennään ja punainen lanka puuttuu. HYMY-hankkeessa on tarkoitus koota Saskyn omaa opasta opiskelijakunnan hallituksen kokoamiseen ja yleisiin opiskelijakuntaa koskeviin menettelytapoihin. Lisäksi suunnitelmissa on moodle-kurssia opiskelija-aktiiveille opiskelijakuntatoimintaan. Näillä keinoilla toivotaan parannettavan opiskelijakuntatoimintaa niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin näkökulmasta.

Waldenin päätavoitteena on saada opiskelijakuntatoiminta Saskyssa sille tasolle, että voidaan koota poikkioppilaitoksellinen kattohallitus. Pilottivaiheessa osallistuu muutama oppilaitos ja myöhemmin jos toiminta koetaan mielekkääksi, kaikki Saskyn opiskelijakuntien hallitukset. Tämä toteutettaisiin kokoontumalla 2 kertaa vuodessa niin, että jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta osallistuu kaksi opiskelijakunnan hallituksen opiskelijaa.

Hanketyöntekijänä osallistutaan opiskelijoiden arkeen ihan jutustelemalla, pyytämällä kierroksia koulun ympäri kuullen samalla opiskelijoilta mikä on hyvin ja missä tarvitaan parannusta. Tärkeää on tuoda opiskelijoiden arkea esille ja ottaa koppia heidän toiveistaan. Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja -mielialaa, luoda uusia tapahtumia, tempauksia ja tapoja oppia uutta. Hanketyöntekijä toimii myös välikätenä tuomassa opiskelijoiden ajatuksia henkilökunnan tietouteen ja auttaa kehittämään toiveita ja ajatuksia eteenpäin koko kouluyhteisöä palveleviksi ratkaisuiksi.

HYMYstä voi lukea lisää myös hankkeen omasta blogista.

Hymy-hanke (sasky.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Kirjoittanut: Anniina Rostedt / Tradenomiopiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu