Siirry sisältöön

Jatkostartti – uraohjausta aikuisille

Turun Aikuiskoulutuskeskus(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) on mukana Oikeus osata -hankekokonaisuuteen kuuluvassa TASSU-hankkeessa. Tavoitteenamme on mm. uraohjauksen kehittäminen pitkäjänteisenä jatkuvan oppimisen suunnitteluna, jota tukee jatkuvan oppimisen ohjausprosessin malli.


Uraohjaus opintojen eri vaiheissa

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla aikuisilla on erilaisia taustoja ja tavoitteita, monella takana työelämää ja aiempia opintoja. Suurin osa tavoittelee nopeaa tietä töihin, mutta osa pohtii vielä lopullista uravalintaa, suuntautumista, jatko-opintoja tai yrittäjyyttä.

Tavoitteen kirkastaminen on tärkeää, sillä urasuunnittelu ohjaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Siksi opintojen alussa opiskelija saa tietoa tutkinnosta ja alan työstä, työtehtävistä sekä jatko-opintomahdollisuuksista, jotka tukevat koulutuksen tavoitteiden asettamista. Opintojen edetessä tavoitteet saattavat tarkentua tai muuttua esim. työssäoppimisen kokemusten myötä. Opintojen loppuvaiheessa jatkosuunnitelma konkretisoituu – silloin työnhaku- ja jatkostarttipajat ovat opiskelijan tukena.

Jatkostartti – jatkuvan oppimisen ohjausprosessi

Tassu-hankkeessa Turun AKK:ssa on luotu uraohjausmalli, Jatkostartti, jossa opiskelija tutustuu opintojen aikana erilaisiin uramahdollisuuksiin, löytää oman jatkopolkunsa sekä oppii jatkossa tekemään itsenäisesti urasuunnitelmia. Jatkostartti toimii sekä itseohjautuvana verkkomateriaalina, mutta tarvittaessa myös lähiohjauksena.

Jatkostartin sisältöjä ovat urasuunnittelu, jatkuva oppiminen ja ennakointitaidot, ammatillinen jatkokoulutus, polku korkeakouluopintoihin ja yrittäjyyteen, sekä työllistyminen opintojen jälkeen.

Jatkostartin aamukahvit ja pajat

Jatkostartin aamukahvit on keskustelutilaisuus, jossa opinto-ohjaaja kertoo opiskelijoille aamukahvien lomassa erilaisista jatkomahdollisuuksista. Aamukahvitilaisuudessa opiskelija pääsee kuulemaan ja keskustelemaan oman ammattitaidon kehittämisestä, urasuunnittelusta, sekä muista jatkomahdollisuuksista. Opiskelija voidaan ohjata henkilökohtaiseen uraohjaukseen tai muihin oppilaitoksen ohjauspalveluihin tai pajoihin.

Aamukahvit järjestetään keväisin ja syksyisin korkeakoulujen yhteishakuaikataulujen mukaan.

Polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen

Jatkostartin tarkoitus on motivoida opiskelija suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan sekä antaa eväitä tavoitteiden saavuttamiseen. Jatkostartti-mallissa on tuotettu polkuja työllistymiseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen sekä pajoja jotka tukevat näitä tavoitteita. Opiskelija voi ilmoittautua tarpeensa mukaisesti jatko-ohjaukseen/-pajaan.

Työnhakupajoissa opiskelijat tekevät ansioluetteloita, hakemuksia sekä saavat henkilökohtaista ohjausta työnhakuun. Opiskelijalla on mahdollisuus saada korkeakouluhakuun liittyvää ohjausta sovittuina päivinä ja kohdennetusti yhteishakujen aikana. Yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla Yrittäjyyspaja, jossa tuotetaan liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa yrittäjyyskurssille.

Jatkostartti verkossa

Tassu-hanke on mahdollistanut sen, että jatko-ohjauksen tietopaketti on myös verkossa. Jatkostartti-classroom sopii erityisesti opiskelijoille, jotka osaavat itsenäisesti hakea tietoa ja tietävät jo mahdollisesti tavoitteensa, mutta myös niille, jotka vasta hahmottavat, mitä mahdollisuuksia on olemassa ammatillisten opintojen jälkeen. Verkko-opinnot rakentuvat samalla tavoin polkuina kuin lähipajat.

Olipa tavoite mikä tahansa, opiskelijalla on aina mahdollisuus henkilökohtaiseen uraohjaukseen opinto-ohjaajan kanssa.

Annina, Pirkko & Mia-Maria/Turun AKK

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.