Siirry sisältöön

Kehitetään yhdessä

Kehittää, kehittyä, kehitys, kehittäminen…aina vain kovempaa, paremmin ja laadukkaammin!

Saskyn hanketoiminta on saanut uuden aluksen, joka on nostanut purjeet vauhdilla ylös ja viilettää kovaa vauhtia kohti tulevaisuutta. Ensimmäisellä etapilla hanketoimintojen nimi on vaihtunut toimintaa enemmän kuvaavammaksi. Sasky on saanut alkuvuodesta 2021 kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoimintojen yksikön, jonka välineistö on kehittyvää ja opetustoimintaa kehittävää! Tässä kirjoituksessa nostan esille kehittämis- ja innovaatiotoimintoja ja myöhemmin keväällä pureudumme kansainvälisyyden monipuoliseen ja moninaiseen maailmaan.

Kehittämistoiminta nostattaa helposti mieleen ajatuksen ylimääräisestä työstä ja jatkuvasta kehittymisestä. Mitä se sitten on, jos ei edellä mainittuja asioita? Parhaimmillaan kehittämistoiminta on kokemus osallisuudesta ja siitä, että kokee olevansa osa merkityksellistä kokonaisuutta! Jotta kokemus osallisuudesta toteutuu, on edellytyksenä yhteys omiin ja ympäristön voimavaroihin. Osallisuus vaatii toteutuakseen keskinäistä kunnioitusta, luottamusta ja yhdessä tehtyä toimintaa, jossa jokaisen osapuolen tietotaitoa arvostetaan ja hyödynnetään. Osallisuus on prosessi ja prosessi on kehityskulun ilmentymä. Prosessi on toimenpiteiden sarja ja se tuottaa lopputuloksen. Lopputulos voi olla ennalta määritetty tai se voi muotoitua toimenpiteiden edetessä. Näiden prosessien toteuttaminen vaatii aina tilansa, aikansa ja resurssinsa.

Osaavat luovat maailmoja – yhdessä tehden!

Työelämän muutos kiivastuu, ammatteja syntyy ja kuolee. Verkostomaisen vallan sanotaan voimistuvan, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu ja ilmaston muutos on todellista. Jokaisella meillä on omat yksilölliset tarpeemme ja osaamista uudistetaan läpi työurien. Kehittämistoiminta elää murroksen keskellä. Monet megatrendeinä kutsutut ilmiöt vaikuttavat kehittämistoiminnan suuntaan ja antavat tarpeita kehittämiselle. Päätavoitteena on elämän mittainen osaamisen kehittäminen. Keinoja osaamisen kehittämiseen ja kehittymiseen on monia. Kehittämistoiminta voi olla selvityksiä, kartoituksia, tutkimuksia tai oppilaitosmaailmassa ohjattuja työharjoitteluita, projekti- ja yrittäjyysopintoja. Perinteiset kehittämishankkeet ovat tuttuja meille monille ja tulevaisuuden innovaatiokeskittymät rakentuvat palvelemaan osaamisen kehittymistä ilmiöpohjaisesti.

Kehittäminen tarvitsee tarpeen ja tavoitteen

Tarvetta seuraa kehittämistoiminnassa tavoite. Tavoite täsmentää tarvetta lähemmäs käytäntöä ja tulee näkyväksi toimenpiteissä. Tavoiteasennassa tärkeää on saattaa niiden tekijöiden ääni kuuluvaksi, joiden arjen tilanteista tarve on syntynyt, näin myös toimenpiteet on helpompi kohdentaa vastaamaan tavoitteiden saavuttamista. Jotta tavoitteet saavutetaan, on toimenpiteitä määriteltäessä huomioitava aikataulu ja käytettävissä olevat resurssit. Resurssit ovat välittömiä ja välillisiä, rahallisia ja muita resursseja. Jotta kehittämisen sykli hipoo onnistumista, tulee alusta alkaen nähdä tulokset, joita haetaan! Ja tulosten on tietysti hyvä olla vuoropuhelussa tarpeen kanssa.

Kehittämistoiminta on parhaimmillaan iloista yhdessä tekemistä! Saskyn KIK- tiimi on olemassa yhteisen tavoitteen, osaamisen elinikäisen kehittymisen, saavuttamiseksi! Olemme siis juuri sinua varten! Täältä löydät yhteystietomme.

Merja Suoperä henkilökuva.

Merja Suoperä
kehittämispäällikkö