Siirry sisältöön

Kehittämistoiminta vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Loppusyksyllä 2021 OPH:n ammatillisen koulutuksen hankepäivillä kohosi esiin valtionavustustoiminnan avustushakujen, hakukanavien ja seurannan yhdenmukaistaminen ja yhtenäinen uusi digitalisoitu avustusprosessi. Avustuksia pyritään jatkossa kohdentamaan entistä paremmin myös hakijoiden ja tulevaisuuden tarpeisiin. Sasky on aktiivinen verkosto- ja hanketoimija, joten uudistus tulee helpottamaan myös Saskyn hanketoimijoiden työtä.

Tähän saakka monimuotoista hakijajoukkoa on palvelut 90 eri valtionapuviranomaista, joilla on ollut omat hakukanavansa ja avustuksensa jaettavana. Hakijoita on vuosittain kymmeniä tuhansia yli 300:ssa  avustushaussa ja avustuksien kokonaismäärä on ollut lähemmäs 4 miljardia euroa.

Yksistään Saskyssä haetaan vuosittain kymmeniä eri valtionavustuksia toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen. Toimintamallin uudistukset tulevat tarpeeseen, koska hakujen ja alueellisten kehittämishankkeiden kokonaisuutta on ollut hankala hahmottaa, eivätkä valtionavustuksien ja valtionosuuksien erot ole aina niin selkeitä kuin niiden pitäisi olla.

Tulevassa uudistuksessa kaikki valtionavustuksien hakukanavat yhtenäistyvät ja avustuksia on tarkoitus hakea yhden verkkopalvelun kautta. Tulossa on myös verkkopalvelu, jossa avustuksista jaetaan avointa tietoa kaikille. Hakijan roolia se palvelee antamalla kokonaiskuvaa kehittämishankkeista ja tuo mahdollisuuksia löytää uusia avustusmahdollisuuksia, yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Hakukanavaa ja verkkopalvelua (Hallinnoiavustuksia.fi) kokeiltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021.

Tulevaisuuden kehittämistoiminnan suuntauksia

Hankepäivillä keskusteltiin myös ammatillisen koulutuksen kehittämistoiminnan suuntauksista. Jatkossakin avustuksia tullaan suuntaamaan mm. työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Opiskelijoiden osaamisen tulee entistä paremmin vastata yritysten osaamistarpeisiin niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Jotta osaajapulaan voidaan vastata, tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa ja nopeita väyliä työelämään, erityisesti tämä korostuu sote-alalla.

Tärkeää on puhua myös täsmätyöllistymisestä ja täsmätyökykyisyydestä, jotta voidaan jatkossa työllistää mahdollisimman moni osana yhteiskuntaa. Tämä vaatii esimerkiksi työyhteisöjen valmentamista kohtaamaan niitä ryhmiä, jotka vielä tällä hetkellä jäävät osittain koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Ilmastonmuutos ja digivihreä siirtyminen ovat edelleen ajankohtaisia asioita myös hankemaailmassa. Työn tekemisen tapa on muuttunut, työtä tehdään eri paikoissa ja alustoilla, erilaisissa ja erimittaisissa työsuhteissa sekä yrittäjyyden eri muodoilla, yksin ja yhdessä. Myös työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tähtääviin toimiin on jatkossakin voimakkaasti panostettava, koska työssä uuvutaan entistä nuorempana.

Innovatiivisuus ja uuden kokeileminen ovat tärkeitä asioita, kun puhutaan kehittämishankkeista. Saskylla on vahvaa kokemusta esim. digitaalisaatioon liittyvissä kehittämishankkeissa sekä oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämisessä.

Tulevaisuuden ennakointi, kokeilu- ja kehittämistyötä tehdään entistä enemmän verkostoina niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Kehittämistoimintakin kehittyy kohti tulevaisuuden tarpeita.

Maria Lanteri
hankepäällikkö

Lähteet: (linkit avautuvat uuteen ikkunaan)
Valtiovarainministeriö(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)
Valtiokonttori(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)