Siirry sisältöön

Koulutuksella apua osaamisen kehittämiseen

Olipa kerran Yritys. Kyseessä ei ollut mikään suuren suuri yritys, vaan yritys, joka antoi työn ja toimeentulon Yrittäjälle ja yrityksen viidelle työntekijälle. Yritys oli ollut toiminnassa jo melkein kymmenen vuotta, ja toiminta oli rullannut tuon ajan ihan kohtuullisen hyvin eteenpäin. Maailma kuitenkin muuttuu välillä nopeastikin ja viimeisin vuosi oli ollut Yrityksellä hankala, ja Yrittäjä alkoi olla hiukan huolissaan.

Mutta hänellä oli kuitenkin idea takataskussaan ja sen avulla toiminnalle saataisiin varmasti uutta potkua ja päästäisiin ehkä jopa viemään yrityksen tuotteita ulkomaille. Ensin Yrittäjän kuitenkin tarvitsisi parantaa hiukan omaa kielitaitoaan, yrityksen työntekijät tarvitsisivat lisäkoulutusta ja lisäksi tarvittaisiin myös uutta työvoimaa. Mieluiten nuoria ja innokkaita työntekijöitä, joilla olisi hiukan alan pohjatietoja, mutta jotka oppisivat vielä lisää yrityksessä työskennellessään.

Innoissaan ideastaan Yrittäjä alkoi etsiä netistä lisätietoja koulutuksista. Tunnin päästä hän oli kuitenkin aivan pyörällä päästään. Tietoa oli valtavasti, eikä Yrittäjällä ollut aavistustakaan, mistäpäin kannattaisi aloittaa juuri hänen tarvitsemansa tiedon etsiminen.

Tätä kyseistä Yritystä ei ole oikeasti olemassa, mutta tällaisia aivan samanlaisia yrityksiä on valtavasti.
Sekä oppilaitosten että yritysten toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä koko ajan, nykypäivänä paljon vauhdikkaammin kuin vaikkapa vielä neljäkymmentä vuotta sitten. Yritysten ja työelämän pitää pyrkiä pysymään muutoksen vauhdissa ja kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Tässä kehittämistyössä koulutuksella on merkittävä rooli.

Enää ei riitä, että nuori opiskelee tutkinnon, työllistyy valmistuttuaan alalla toimivaan yritykseen ja jatkaa samankaltaisen työn tekoa eläkeikään asti. Jatkuva muutos vaatii myös jatkuvaa oppimista. Uutta osaamista ja osaamisen päivittämistä, uusia tutkinnon osia tai tutkintoja. Pystyäkseen vastaamaan tähän tarpeeseen, ammatillinen koulutus uudistui kolmisen vuotta sitten. Nyt ammatillisella koulutuksella on paremmat mahdollisuudet vastata koko ajan muuttuvan työelämän tarpeisiin, paremmat mahdollisuudet tarjota joustavasti yrityksille juuri niiden tarvitsemaa osaamisen kehittämistä ja kehittää omaa toimintaansa yhdessä työelämän kanssa.

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeen tehtävänä on viedä tätä viestiä uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta eteenpäin yrityksiin sekä lisätä oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ja kumppanuuksia.

Työelämä toivoo ammatillisilta oppilaitoksilta yhtä ”luukkua” – yhtä yhteydenottokanavaa, jonka kautta jokainen yritys voi löytää helposti ja nopeasti avun osaamisen kehittämiseen yrityksessään, tarvitsematta surffata läpi yhdeksää tai useampaakin eri nettisivustoa. TYRSKY yhdistää yhdeksän pirkanmaalaista ammatillisen koulutuksen tarjoajaa yhteen, tavoitteenaan helpommin saavutettava ja parempi palvelu työnantajille. Hankkeen kohderyhmänä ovat yritysten lisäksi myös opettajat ja ohjaajat sekä tietysti opiskelijat. Tavoitteena on edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja huomioida opiskelijat, joilla on erityisen tuen tarve.

Palataan vielä kuvitteelliseen Yritykseemme, jonka Yrittäjä jäi keskelle internetin tietotulvaa tietämättä mistä aloittaa. Nyt hän meneekin tyoelamanrajapinta.fi-nettisivuille(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan), josta hän löytää kaiken tarvitsemansa tiedon. Sivuilta löytyy myös kaikkien yhdeksän pirkanmaalaisen TYRSKY-oppilaitoksen yhteinen yhteydenottolomake sekä palvelu, jonka kautta Yrittäjä löytää opiskelijoita koulutussopimuksella yritykseensä. Yrittäjä kirjoittaa lomakkeelle yrityksensä koulutustarpeista ja kertoo minkä alan opiskelijoita haluaisi työllistää. Seuraavana päivänä oppilaitoksesta otetaan häneen yhteyttä ja asiat lähtevät rullaamaan sujuvasti eteenpäin. Yrittäjä on erittäin tyytyväinen ja yrityksen toiminta kääntyy kohti kasvusuuntaa.

Tähän TYRSKY pyrkii: hyvään ja helppoon yhteistyöhön koulutuksen ja työelämän välillä.

Jaana Koivisto
Projektipäällikkö
TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä

Kaksi henkilöä työskentelee avatun tietokoneen äärellä.