Siirry sisältöön

Millaista on työ kehittämishankkeiden parissa

Hankkeita siellä, hankkeita täällä – sitä tuttavallisemmin kutsuttua hankehumppaa.

Saskyssa pyörii monia hankkeita, niin ammatillisen koulutuksen puolella kuin myös yleissivistävän koulutuksen puolella. Hankkeita alkaa ja päättyy – kaikki niistä ovat tärkeitä ja omalla sisällöllään vaikuttavia. Unohtamatta opetus- ja ohjaushenkilöstöä, jotka omalla työpanoksellaan mahdollistavat hankkeiden laadukkaan toteutuksen. Mutta mikä on hankekoordinaattorin rooli kehittämishankkeiden toteutuksessa?

Hankekoordinaattorin työkenttää

Hankekoordinaattorin työnkuva hankkeiden parissa on laaja, ja työtä saa tehdä erilaisten verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Hankekoordinaattori hyppää mukaan hankkeen suunnittelun aikana, kun mietitään mm. resurssointia. Toivottavin vaihtoehto on saada hanketoimijat talon sisältä, näin hanketieto saadaan pysymään talossa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Aina rekrytointi ei kuitenkaan onnistu talon sisäisesti. Siinä kohtaa käännytään Kuntarekryn puoleen ja rekrytoidaan toimijoita talon ulkopuolelta. Tässä haasteeksi nousee paljon puhuttu osaajapula(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan), joka näkyy mm. hakijoiden määrissä.

Kun hanketoimijat on saatu rekrytoitua, hankekoordinaattori käynnistää toimijoiden perehdytyksen. Siinä käydään yhdessä läpi mm. Saskyn hanketoimintoja, perehdytään itse hankkeeseen ja sen sisältöön, ja toimijat voivat esittää itseä askarruttavia kysymyksiä. Toimijat saavat tarvittavat lomakkeet ja muun tarpeellisen materiaalin. Hankekoordinaattori on hanketoimijoiden tukena ja sparraajana käynnistysvaiheessa, ja läpi koko hankeajan tarpeen mukaan.

Uusia hankkeita haetaan koko ajan sopivien rahoitusten auetessa, ja uusia hankkeita myös saadaan. Eli tämä on hankekoordinaattorin työssä toistuva tehtävä.

Oliko se siinä – loppuajan voi olla jalat pöydällä?

Tehtäviä riittää tämän lisäksi muitakin. Pelkästään käynnissä olevista hankkeista herää kysymyksiä ja muita selvitettäviä asioita, joista osa vaatii syvempää selvittelyä. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi on päättyneitä hankkeita. Voisi ajatella, että ne ovat päättyneitä ja se niistä. Ei se kuitenkaan niin ole, myös niistä nousee selvitettäviä asioita ja kysymyksiä, vaikka hankkeen päättymisestä olisi pitkäkin aika.

Hankkeet työllistävät siis muitakin kuin vain hanketoimijoita. Niissä kun on mukana useita kehittämistoiminnassa työskenteleviä henkilöitä.

Ja kuuluu hankekoordinaattorin työnkuvaan Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyysyksikön monet muutkin työt. On viestintää, hankevastaavana toimimista, koulutuksia, tulevan suunnittelua, tilaisuuksia, tiimin kehittämispäiviä ja paljon muutakin mitä tässä ei tullut mainittua. Päivät eivät missään nimessä ole tylsiä ja jalat ei ole missään nimessä pöydällä, vaan tiiviisti pöydän alla.

Työtä siis riittää, mutta se on antoisaa ja mielenkiintoista. Kehitetään yhdessä, se antaa paljon – jokaiselle.

Sanna Nylund
hankekoordinaattori
SASKY koulutuskuntayhtymä