Siirry sisältöön

Saskyn kehittämis- ja kansainvälisyystoiminta 2023

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

Olemme vuoden 2023 aikana kehittäneet ja menneet aimo harppauksin eteenpäin kohti kestävää ja vastuullista toimintaa. Vuoden 2024 alussa julkaistavan strategian kehittymisprosessin aikana olemme tarkastelleet eri kokoonpanoissa mm. yhdessä tekemistä, laadukasta opetusta ja vastuullisuutta. Olemme saavuttaneet useita erikokoisia tavoitteita, jotka heijastavat yhteistä sitoutumistamme kestävään tulevaisuuteen. Jokainen saskylainen voi pohtia omaa panostaan laadukkaan toiminnan toteuttamisessa ja omaa asennettaan. Niiden avulla saamme asioita tapahtumaan positiivisessa ja rakentavassa yhteishengessä.

Kestävä kehitys – ekologisia askeleita ja sosiaalista vaikuttavuutta

Ekologisuus säästää ympäristön lisäksi rahaa. Miten sinä voit toteuttaa omassa toiminnassasi ympäristöä kunnioittavaa toimintaa ja kulttuuria?

Saskyn on yhä tärkeämpää nähdä kestävyys ja vastuullisuus kilpailuetuna. Voimme hyödyntää kansainvälisiä verkostoja tehokkaasti kestävyyttä ja vastuullisuutta edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö ja vuorovaikutus voivat osaltaan vauhdittaa kestävien käytäntöjen suunnittelua, kehittämistä ja levittämistä sekä parhaiden käytäntöjen vaihtoa eri maiden välillä. Joko sinä olet kuullut, että me Saskyssa olemme sitoutuneet Green Traveliin?

Yhdessä tekeminen – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Parhaat ideat syntyvät aidoissa tilanteissa, kuunnellen ja kysyen. Opiskelijoiden osallistaminen ja yhteisöllisyyden luominen sekä sen vaaliminen vaativat aikaa, kykyä kuunnella ja olla läsnä arvostavasti. Yhdessä toinen toistemme työtä tukien ja voimavaroja yhdistäen voimme jatkossakin tukea opiskelijoita heidän oppimisensa poluilla monin eri tavoin. Haluamme tarjota opiskelijoillemme tilan, ajan ja mahdollisuuden jokaisen olla se paras versio itsestä.

Olemme panostaneet henkilöstön osallistamiseen päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. Henkilöstön ideoita on otettu aktiivisesti huomioon, mikä on johtanut innovatiivisiin lähestymistapoihin, kehittyvään toimintaan ja positiiviseen ilmapiiriin yhteisöissämme.

Laadukas ja kehittyvä opetus sekä oppimiskokemuksen parantaminen

Olemme ottaneet käyttöön uusia teknologisia ja ohjelmistollisia ratkaisuja, jotka parantavat oppimiskokemusta ja tarjoavat toimijoille työkaluja monipuolisemman opetuksen, hanketoiminnan, kansainvälisyystoiminnan, talouden ja monen muun toiminnan järjestämiseen. Tämä on mahdollistanut paremmat ja tasavertaisemmat mahdollisuudet oppia, tehdä työtä ja vaikuttaa.

Oppijoilla on oikeus saada laadukasta ja vastuullista opetusta ja muuta toimintaa, jotka mahdollistavat osaamisen kehittymisen ja positiivisen oppimiskokemuksen. Meidän toimintamme tulee olla kehittyvää, jotta mahdollistamme sen. Avoimen ja läpinäkyvän palautekulttuurin kehittäminen ja aito kuuleminen auttavat meitä tunnistamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Oppimisympäristöt eivät rajoitu Saskyn kiinteistöjen seinien sisäpuolelle, vaan ovat kaikkia ympäristöjä, tiloja, paikkoja ja kokemuksia, joissa toimimme ja vaikutamme – näiden avaaminen, kehittäminen ja laajentaminen tulevaisuudessa on tärkeää.

Vastuullisuus – eettiset käytännöt ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Sitoudumme Saskyssa eettiseen toimintaan ja vastuulliseen päätöksentekoon. Olemme jo aloittaneet tarkastelemaan toimintatapojamme kriittisesti varmistaaksemme, että ne heijastavat korkeimpia eettisiä arvoja kaikilla tasoilla organisaatiossamme.

Olemme mukana useissa yhteiskunnallisissa vaikuttamisen areenoissa. Näiden toimintojen kautta olemme mukana tukemassa mm. tasa-arvon edistämistä, syrjäytymisen ehkäisemistä ja turvallisuuden lisäämistä. Panostamme resurssejamme kaikilla tasoilla toimintaan, jolla on vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä niin yhteiskunnallisesti kuin globaalisti.

Kiitos kuuluu meille kaikille – sinulle, minulle, meille!

Vuosi 2023 on ollut Saskyssa antoisa, olemme ylpeitä saavutuksistamme. Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen, jossa jatkamme kestävän kehityksen, yhdessä tekemisen, laadukkaan opetuksen ja vastuullisuuden edistämistä. Yhdessä voimme rakentaa tulevaisuuden, joka on kestävä, yhteisöllinen ja oppimista edistävä. Toiminta voi muuttua vasta, kun ajattelu muuttuu ja ajattelu muuttuu usein vain kyseenalaistamalla entinen.

Merja Suoperä, kehittämispäällikkö
Sasky
Kehittämis-, innovaatio ja kansainvälisyystoiminta