Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla sininen logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Erasmus+.
Entre Toy logo.

Entretoy

Aikataulu

1.1.2016 – 31.8.2019

Hankkeen kuvaus

Erasmus + -rahoitteisessa Entretoy-hankkeessa (2016-2019) tavoitteena oli kehittää yrittäjyyskasvatusta Euroopan tasolla. Hankkeessa oli mukana partnereita Belgiasta (koordinaattori), Virosta, Espanjasta, Puolasta ja Grönlannista. Hankkeessa järjestettiin kansainvälisiä workshopeja, joissa partnerit oppivat toistensa yrittäjyyskasvatusmalleista ja sen pohjalta kukin partneri kehitti omaan toimintaansa sopivia työkaluja.

Hankkeessa jaetut mallit olivat Saskyn oma, tiimioppimiseen pohjautuva TOY-malli (Työssäoppiminen yrittäjänä) ja belgialainen Entrepreneurial School -malli.

TOY-mallissa opiskelijat tekevät toisen työelämäjaksonsa itse yrittäjinä työskennellen, sen sijaan että menisivät työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen yritykseen; näin opiskelijoilla on mahdollisuus oppia sekä omaa ammattiaan että yrittäjyyttä learning-by-doing -menetelmällä. Opiskelijat tekevät oikeita asiakasprojekteja oikeille asiakkaille ja ansaitsevat samalla oikeaa rahaa; oikean rahan ansaitsemisen mahdollistaa pedagoginen osuuskunta. Malliin kuuluu oman yrittäjyyden pohtiminen dialogisesti muiden TOY-opiskelijoiden kanssa sekä sisällöllisesti hyvin suunnitellut valmennuspäivät.

Hankkeessa mallin on ottanut käyttöön ja jatkojalostukseen Tarton taidekoulu. Puolassa mallia lähti kokeilemaan Bialystokin työvoimatoimisto – erittäin hyvin tuloksin! Mallin on otettu käyttöön koko alueella. Eikä ihme, sillä vuonna 2018 TOY-malli valittiin yhdeksi Euroopan parhaista yrittäjyyskasvatuskäytännöistä!

Sasky lähti puolestaan kokeilemaan Entrepreneurial School -mallia. Entrepreneurial School -mallin idea on tehdä kartoittaa yrittäjyyskasvatuksen nykytila tekemällä laaja kysely eri kohderyhmille: johto, opettajat ja opiskelijat. Kyselyssä on 80 eri kysymystä, jotka on kerätty 20 näkökulman ja neljän eri lähestymistavan alle. Kyselyn tulosten tulkitsemiseen ja kehittämissuunnitelman tekemiseen saat apua opaskirjasta Yrittäjyyden tiekartta.

Pilotoinnin tuloksena kehitettiin lyhennetyt kyselyt, jotka istuvat paremmin suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja joita voi käyttää vuosittain yrittäjyyskasvatuksen jatkuvan laadunhallinnan välineenä. Pilotoinnin tulosten perusteella päätettiin myös eriyttää opiskelijoiden ja henkilöstön kyselyt.

Hankkeessa järjestettiin levitysseminaari Ikaalisissa 16.4.2019. Levitysseminaari oli Saskylle tärkeä myös sisäisen osaamisen jakamisen kannalta – seminaari striimattiin koko opetushenkilöstölle. Hankkeen aikana jaettiin paljon osaamista niin hankeryhmän sisällä kuin sen ulkopuolellakin ja saatiin Saskyn omat, toimivat yrittäjyyskasvatuskäytännöt nostettua niille kuuluvaan arvoon. Koko Sasky sai uuden osaamisen ja konkreettisten työkalujen myötä hyvät eväät yrittäjyyskasvatuksen jatkuvaan kehittämiseen. Saskyn yrittäjyyskasvatusmallit tukevat myös uuden ammatillisen koulutuksen vaatimaa pedagogista kehittämistyötä.

Lue lisää hankkeesta ja siinä kehitetyistä työkaluista sen omilta nettisivuilta: http://iepsjemappes.be/entretoy/(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Rahoittaja

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Voimassa 31.12.2025 saakka